KYK'ya ve PTT'ye 6 Bin 220 Personel Alımı Yapılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) 6 Bin 220 personel alımı yapılacağı duyurdu. Yayımlanan ilana göre adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve kadrolara göre istenilen şartları sizler için derledik. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

KYK'ya ve PTT'ye 6 Bin 220 Personel Alımı Yapılıyor
KYK'ya ve PTT'ye 6 Bin 220 Personel Alımı Yapılıyor Duran Can Ateş
Bu içerik 20547 kez okundu.

KYK'ya ve PTT'ye 6 Bin 220 Personel Alımı Yapılıyor

Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan ilan ile alımlar yapılacağı duyuruldu buna göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) 6 Bin 220 personel alımı yapılacağı duyurdu. Yayımlanan ilana göre adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve kadrolara göre istenilen şartları sizler için derledik. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.        

 

ALIMLARA İLİŞKİN DETAYLAR

Personel alımlarına hız veren kurumlar ilanlar yayımlamaya devam etmekte buna göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'ne (PTT) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) 6 Bin 220 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu yayımlanan ilana göre; adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarını ve merak edilen tüm detayları açıklıyoruz. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.

 

KYK'YA BİN 220 PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

KYK tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre; 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

 


     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-6043105801720191"
     data-ad-slot="5885373731">

PTT'Ye 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

PTT tarafından yayımlanan ilana göre ise 5 bin personel alımı yapılacağı açıklandı.

PTT tarafından yayımlanan ilanda ise alım yapılacak olan kadrolar ise;

*Uzman yardımcısı(250),

*Mimar (20) Mühendis (200),

*Avukat (82),

*Gişe ve büro görevlisi (2625),

*Tekniker (200),

*Postacı (1623)

 

 

BAŞVURU ŞART VE DETAYLARI

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından adaylarda aranan şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

 

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

 

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak

 

Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

www.kamumemuru.com PTT KYK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İŞKUR Üzerinden: BİM Birleşik Mağazaları 371 Personel Alımı Gerçekleştirecek
İŞKUR Üzerinden: BİM Birleşik Mağazaları 371 Personel Alımı Gerçekleştirecek
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak