Temmuz Ayı 4316 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! (KPSS'li ve KPSS'siz)

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ve kendi resmi internet siteleri üzerinden ilanlar yayımlayan devlet kurumlarına 4316 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

Temmuz Ayı 4316 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! (KPSS'li ve KPSS'siz)
Temmuz Ayı 4316 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! (KPSS'li ve KPSS'siz) Duran Can Ateş
Bu içerik 20773 kez okundu.

Temmuz Ayı 4316 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! (KPSS'li ve KPSS'siz)

Çeşitli kurum ve kuruluşlar personel alımı yapmakta, yayımı yapılan bu kurumları siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz. Alım yapan kurumlar içinde üniversite ve çeşitli kurumların alımları bulunmakta buna göre,Temmuz ayının gelmesiyle beraber kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ve kendi resmi internet siteleri üzerinden ilanlar yayımlayan devlet kurumlarına 4316 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

 


ALIMLARA İLİŞKİN DETAYLAR

Ülke genelinde personel alımları yapılmakta bunların büyük çoğunluğu devlete bağlı kurumlar olurken özel sektörde de personel alımları olmakta. Buna göre, 4316 kamu personeli alımı için ilanlar yayımlandı. Devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarla beraber 4316 kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi.

Sözleşmeli, sürekli, KPSS'li ve KPSS'siz, tecrübeli, tecrübesiz ve diğer şartlara yer verilen ilanları sizler için derledik. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.

ADAYLARDAN TALEP EDİLEN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

''657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartlarına yer veriliyor.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları haricinde özel başvuru şartlarına yer veriliyor.

Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen özel başvuru şartlarında arasında;

Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartlarına yer veriliyor.

Özel şartlar kurumlar tarafından yayımlanan kadrolara göre farklılık gösteriyor ve adayların özel şartları detaylı incelemeleri gerekiyor. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

 

AŞAĞIDA BUŞVURU SÜRECİ DEVAM EDEN KURUMLARI SİZLER İÇİN DERLEDİK

4316 KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI

Özel sektör ve kamu kurumlarının personel alımlarını siz değerli okurlarımıza sunuyoruz. personel açıklarının kapatılma çabasına giren kurumlar alımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bununla birlikte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 2 (iki) Sözleşmeli Mühendis Personel alınacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

 

İLANA BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvurular istenilen evraklar ile birlikte (Dilekçe, Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı, Yüksek Lisans/Doktora diplomasının aslı, Yüksek lisans/doktora tez kitapçığının aslı, KPSS sonuç belgesi, YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi, Sabıka Kaydı, Askerlik durumunu bildirir belge, Arazi şartlarında çalışmasına engel hali bulunmadığına dair Sağlık Raporu, 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf, Güncel SGK Hizmet Dökümü, Beyan) 9-20 Haziran tarihleri arasında doğrudan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Mah. Müftülük Cad. 148/1 – ADIYAMAN) yapılacaktır.

 

TÜBİTAK 43 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 

 

DPB'de yayımlanan ilana göre; 10 yazılım geliştirme uzmanı alımı yapılacağı ifade edildi. TÜBİTAK tarafından yayımlanan bir diğer ilanda ise 33 adet Ar-Ge personeli alınacağı ifade edildi. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2- Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

5- 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak." şartlarına yer verildi.

www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Diğer yandan adayların başvurularını 29 Haziran 2018 tarihinden, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar saat 17:00'a kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

 

Sahil Güvenlik 74 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere 18 personel alımı yapacak. Buna ek olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı 20 Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı 31 Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 5 kamu personeli alımı yapacak.

 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabileceklerdir.

 

 

İçişleri Bakanlığı 100 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı ı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacağını ilan etti.

 

GENEL ŞARTLAR

''Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak. 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.'' koşulları yer alıyor. 

 İlanına başvurular 5 Temmuz tarihinde başlayacak ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını  yapacaklar ardından e sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.  Sınav ücreti 180,00 TL yatıracaklardır. 

 

KGM 63 Kamu Personeli Alımı

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları ilgili birimlerinde görevlendirmek adına personel alımları yapıyorlar. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği bu ilanlarda çok sayıda pozisyonda ilan yayımlanıyor buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlüklerine bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; düz işçi pozisyonunda toplam 30 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınacaktır. İlana  başvuruların Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacağı açıklandı. 

 

BAŞVURULAR İÇİN

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

 

Yozgat Bozok Üniversitesi 53 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Bozok Üniversitesi kadrolarında personel açığı bulunan birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli kamu personeli alım ilanı yayımladı. 

''Üniversite hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.'' Bozok Üniversitesi sağlık personeli kadrolarına 53 alım yapacak.

Yozgat Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre alımlar Lise mezunu Hemşire, Lisans mezunu Hemşire, Ebe, Eczacı, Diyetisyen, Laborant, Sağlık Teknikeri, Psikolog ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına yapılacak. 

Adaylar başvurularını Yozgat Üniversitesi tarafından belirtilen yönergelere uygun olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacak.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 610 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

 

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi resmi web adresi üzerinden bir ilanını yayımladı ve yayımlanan ilanda 610 kamu personeli alımı yapacağını ifade etti.  500 vaiz 110 murakıp alımı yapılacağı ifade edildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Diyanet İşleri Başkanlığı kamu personeli alım ilanına başvurular 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2018 tarihinde başlayacağı belirtildi.

 

 

İŞKUR 2219 (İMD- Büro Personeli) Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, Büro Personeli ve İMD alım ilanı yayımlandı.

 

Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

 

Anadolu Üniversitesi 9 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 

 Anadolu Üniversitesinin 9 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağı ifade edildi.  Anadolu Üniversitesinin Ağ Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Sistem Mühendisi kadroları için kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi.

 

Anadolu Üniversitesi sözleşmeli personeli alım ilanına başvurular 20 Haziran 2018 tarihinden itibaren başladı ve ilana başvuracak adaylar başvurularını 4 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştireceklerdir. İlana başvuru yapacak olan adaylar "www.anadolu.edu.tr" sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 115 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 

Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversite Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. Sağlık Personeli kadrolarına yapılacağı ve 7 farklı alanda gerçekleştirileceği duyuruldu. İlana göre alımlar, Lise Hemşire, Lisans Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Sağlık teknikeri, Eczacı, Fizyoterapist ve Diyetisyen pozisyonlarına yapılacak. 

 

Başvuru yapacak adaylar

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen evraklar ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen yapacaklardır.

Başvuru Evrakları;  Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.), 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi, Öğrenim Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,1 Adet Resim

 

Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Kamu Personeli Alımı Yapıyor


400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımlandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde alım yapmaya başlayalınacak ayrıca başvurular ise 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

İlana başvuru yapacak olan adayların başvurularını http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemine kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak gerçekleştirecekleri açıklandı.

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 61 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

 Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi aracılığı ile yayımlanan ilanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin 2016 KPSS'ye girmiş olmak şartı ile sözleşmeli personel alımı yapacağı ifade edildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvurular 18 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 2 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir. 

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 10 Kamu Personeli Alımı Yapıyor 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen olarak yapacaklardır. Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 18 Haziran 2018 ile 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir.

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 56 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı, ilanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin 56 sözleşmeli personel alımı yapacağı ifade edildi. 

 

BAŞVURULAR İÇİN

 

18 Haziran 2018 tarihinde başladı ve adaylar başvurularını 2 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir. Adaylarda KPSS en az 50 puan şartı da aranmaktadır. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına kılavuzda belirtilen belgeler ile şahsen olarak yapacaklardır.

 

Türkiye Su Enstitüsü 2 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi aracılığıyla personel alım ilanı yayımladı. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı yayımladığı personel alım ilanında  2 personel istihdamı yapacağını açıkladı, ilana KPSS'den en az 70 almış olanlar başvuru yapabilecek. 

2 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında kurumun İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğünden temin edilecek başvuru formu ile birlikte şahsen yapılacağı açıklandı. 

 

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı 10 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanla beraber memur alımı gerçekleştirileceği ifade edidi.

"Boğazlıyan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

Yayımlanan ilana başvurular 22 Haziran 2018 tarihinde başlayacak ve 6 Temmuz 2018 tarihinde saat 17:00'da sona erecek.

 

Maliye Bakanlığı 500 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde bir ilan yayımlanmıştı.  Maliye Bakanlığının 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağı ifade edildi. 

Maliye Bakanlığı kamu personeli alım ilanına başvurular 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacaktır. Ayrıca başvurular 20 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar önce kendi el yazıları ile özgeçmiş hazırlayacaklardır. Adaylar bu hazırladıkları özgeçmişleri ile Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim edeceklerdir. Başvuru yapacak olan adaylara www.kamumemuru.com ekibi olarak başarılar dileriz.

 

www.kamumemuru.com www.iskur.gov.tr KPSS Devlet Personel Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İŞKUR Üzerinden: BİM Birleşik Mağazaları 371 Personel Alımı Gerçekleştirecek
İŞKUR Üzerinden: BİM Birleşik Mağazaları 371 Personel Alımı Gerçekleştirecek
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak