KPSS Şartsız 1500 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınlanan ilanlara göre kamuya KPSS 50 şartı ve KPSS puan şartsız personel alımı yapılacaktır..

KPSS Şartsız 1500 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!
KPSS Şartsız 1500 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor! Duran Can Ateş
Bu içerik 12346 kez okundu.

Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlara kamuya toplamda 1500 personel alınacaktır.

Alım Yapacak Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
ÖSYM
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kocaeli Üniversitesi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Londra Başkonsolosluğu
İçişleri Bakanlığı

Alım yapacak kurumlar belirledikleri kadrolara göre adaylarda bazı nitelikler aramaktadır. Kurumlar tüm adaylarda aradıkları bazı genel nitelikler bulunmaktadır.

Adaylardan Talep Edilen Genel Nitelikler
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak
657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak
Türk Vatandaşı olmak
Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak
Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

Personel Alımları
İçişleri Bakanlığı 2018 Yılı Sözleşmeli Büro Personel Alımı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60 Sözleşmeli Personel Alımı
ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alımı
Londra Başkonsolosluğu 1 Sözleşmeli Sekreter Alımı
Gıda Bakanlığı Personel Alımı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

KAMU kamu memur alımları personel alımları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak
Adliyelere En Az Lise Mezunu KPSS İle 4 Bin 170 Zabıt ve İcra Kâtibi Alımı Yapılacak
Kültür Bakanlığı: 500 Kütüphaneci ve 285 Memur Alımı Yapılacak
Kültür Bakanlığı: 500 Kütüphaneci ve 285 Memur Alımı Yapılacak