EGM'de 9103 Polis Memuru Açığa Alındı

Son dakika Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan resmi açıklamada 9103 polis memurunun Fethullahçı Terör örgütü FETÖ kapsamında açığa alındığı belirtildi. Ayrıntılı bilgiler haberimizde.

EGM'de 9103 Polis Memuru Açığa Alındı
EGM'de 9103 Polis Memuru Açığa Alındı Mehmed AKSOY
Bu içerik 5142 kez okundu.

Son dakika Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan resmi açıklamada 9103 polis memurunun Fethullahçı Terör örgütü FETÖ kapsamında açığa alındığı belirtildi.

667 sayılı KHK “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2. maddesinde geçen ve milli güvenliğe tehdit oluşturmuş olduğu anlaşılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır denildi. 9 bin 103 polis memuru açığa alındı. Açığa alınmış olan polis memurlarının isim listeleri yayımlandı.

667 sayılı KHK gereği yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler nasıl olacak: 

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu görülen gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, bağlantısı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturmasını yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlar ile ilgili  birimine anında bildirilir. Bu yüzden ilgilki kurum ya da kuruluşlarda ki pasaport hemen iptal edilir.

Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar:

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir. İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali.

Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir. Sorumluluk

 Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Yürürlüğün durdurulması. 

Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...

667 sayılı khk fetö

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ankara Ön Lisans, Lisans Mezunu 50 Zabıta Alacak
Ankara Ön Lisans, Lisans Mezunu 50 Zabıta Alacak
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları