Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS’siz ve KPSS 60 Puan İle 20 Memur Alımı Gerçekleştirecek

Tarım Kredi Kooperatifleri 20 memur alımı gerçekleştirecek. Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımları yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS’siz ve KPSS 60 Puan İle 20 Memur Alımı Gerçekleştirecek
Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS’siz ve KPSS 60 Puan İle 20 Memur Alımı Gerçekleştirecek Osman Atalay
Bu içerik 2041 kez okundu.

KPSS’şartsız ve KPSS 60 puanla gerçekleşiyor. Önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuru da yapabilir.

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacak.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,Yaş 30 yaşından büyük olmamak, (26.04.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha çok hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ili Avrupa Yakası ve Çanakkale ili Avrupa Yakası) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmekte.

Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Edirne’de ikamet eden son 2 aydır Tekirdağ’da ikameti bulunan adayın başvurusu Tekirdağ ilinden kabul edilecek.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecek. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacak.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmekte.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,  ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmekte.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmadan müracaatlarını yapabilecekler.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavların herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilecekler.

(Başvuruda bulunacak adayların; Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmekte.)

Mülakat neticesinde başarılı bulunarak göreve başlatılmaları durumunda, başlatıldıkları tarihten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmekte.

Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav neticesinde alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş sözleşmeleri sonlandırılabilecek.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.

İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecekler.

Önlisans mezunu olarak başvuruda bulunan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için, Kurumumuza başvuru tarihi itibariyle herhangi bir Lisans programından mezun olmamaları gerekmekte.

Hem Önlisans, hem de Lisans programlarından mezun olan adayların Önlisans mezunu olarak yaptıkları başvurular geçersiz sayılacak.

Bu durumun daha sonra tespit edilmesi durumunda göreve başlatılan adayların iş sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri memur alım kılavuzuna ulaşmak için tıklayın

Tarım Kredi Kooperatifleri 20 memur alımı gerçekleştirecek Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımları KPSS’şartsız KPSS 60 puanla Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı ÖSYM KPSS şartı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları
Özel İdareler En Az İlkokul 15 Temizlik İşçisi Alımları İlanı
Özel İdareler En Az İlkokul 15 Temizlik İşçisi Alımları İlanı