Kamuya 56 Kurum Tarafından 55 Bin 406 Memur Personel Alımı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre kamu kurum ve kuruluşları 55 bin 406 memur alımı yapacaktır. İşte o alımlar… Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Personel Alımı

Kamuya 56 Kurum Tarafından 55 Bin 406 Memur Personel Alımı Resmi Gazete'de
Kamuya 56 Kurum Tarafından 55 Bin 406 Memur Personel Alımı Resmi Gazete'de Duran Can Ateş
Bu içerik 15254 kez okundu.
 
 
• Memur ve Veznedar olmak üzere  2 memur alımı yapılacaktır.
• Yüksek Kurum Uzmanı, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Memur olmak üzere 8 memur alımı yapılacaktır.
 
Adalet Bakanlığı Personel Alımı
• Hizmetli, Avukat, Teknisyen, İstatistikçi, Mühendis Programcı, Şoför, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Güvenlik Koruma Memuru, Memur, Seyman, Şef, Mütercim, Eğitim Uzmanı, Mal Hizmetler Uzmanı, Şube Müdürü, Adalet Uzmanı ve Kontrolör olmak üzere 164 memur alımı yapılacaktır.
• Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, Cezaevi Müdürü, Eğitim Uzmanı, Şef, İnfaz Koruma Memuru, Seyman, Memur, Ambar Memuru, İdare Memuru, Cezaevi Katibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Sosyal Çalışmacı Psikolog, Sağlık Memuru, Sosyolog, Mühendis, Mimar, İstatikçi, Teknisyen, Öğretmen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci olmak üzere 12 bin 660 memur alımı yapılacaktır.
• Adalet Uzmanı, Memur, Şoför, Hizmetli, Dağıtıcı ve Teknik Hakimi olmak üzere 51 memur alımı yapılacaktır.
• İcra Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Emanet Memuru, Ambar Memuru, İKM, Santral Memuru, Tebligat Memuru, Zabıt Katibi, Veznedar, Şoför, Mübaşir, Diş Tabibi, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Aşçı, Mühendis, Kaloriferci ve Bekçi olmak üzere  13 bin 439 memur alımı yapılacaktır.
 
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı
• VHKİ, Asistan, Diş Hekimi, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Hizmetli olmak üzere 36 memur alımı yapılacaktır.
• VHKİ, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Uzman, Mühendis, Tekniker, Teknisyen olmak üzere  44 memur alımı yapılacaktır.
• Uzman, Biyolog ve Mühendis olmak üzere 29 personel alımı yapılacaktır. 
• Mühendis ve Kimyager olmak üzere  11 personel alımı yapılacaktır.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı
• Denetçi, Sosyal Hizmetler Uzmanı, İş Müfettişi, Uzman, Mal Hizmetler Uzmanı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama İşletmeni, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimci, Hemşire, Mühendis, Mimar, Fizikçi ve Öğretmen olmak üzere 94 memur alımı yapılacaktır.
• Yurt Yönetim Memuru, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şoför, Çocuk Eğiticisi, Sosyal Çalışmacı, Fizyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Sosyolog, Programcı, Teknisyeni Öğretmen, Avukat, Din Görevlisi olmak üzere 287 memur alımı yapılacaktır.
• İş Müfettişi ve Avrupa Uzmanı olmak üzere 212 memur alımı yapılacaktır.
• Memur, Ambar Memuru, Satılalma Memuru, Çocuk Eğiticisi, Psikolog, Sosyolog, Öğretmen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Bakıcı Anne, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi  olmak üzere 413 memur alımı yapılacaktır.
 
Avrupa Birliği Başkanlığı Personel Alımı
• Mali Hizmetleri Uzmanı, Avrupa Birliği İşleri Uzmanı, Araştırmacı, Mütercim, Şef, Memur, Programcı olmak üzere 31 memur alımı yapılacaktır.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Personel Alımı
• Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Teknisyen olmak üzere 28 memur alımı yapılacaktır.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı
• Memur ve Teknisyen olmak üzere 194 memur alımı yapılacaktır.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı
Gençlik ve Spor Uzmanı, MHU, Sportif Eğitim Uzmanı, Mütercim, Antrenör, Mimar, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şoför, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çözümleyici, Mühendis, Kimyager, Matematikçi, Tekniker, Grafiker, Hizmetli, Dağıtıcı, Yurt Yönetim Memuru, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Tabip, Psikolog, Avukat, Teknisyen yardımcısı, Bekçi, Bakıcı, Santral Memuru, Öğretmen olmak üzere  5163 memur alımı yapılacaktır.
 
Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı
• Mali Hizmetler Uzmanı, Mütercim, Bilgisayar İşletmeni, Şoför, Hemşire Programcı, Mühendis, Mimar, Teknisyen olmak üzere 116 memur alımı yapılacaktır.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı
• Mali Hizmetler, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Avukat, Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Şef, Memuru, Mühendis olmak üzere 29 memur alımı yapılacaktır.
 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Göç Uzmanı, Mütercim, VHKİ, Şoför, Programcı, Çözümleyici, Mimar, Avukat, İl Göç Uzmanı, Mütercim, Memur, Psikolog olmak üzere  885 memur alımı yapılacaktır.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Hukuk Müşaviri, Mali Hizmetler Memuru, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Teknisyen, İstatikçi, Grafiker, Avukat, Araştırmacı, Muhasebeci, Memur, VHKİ, Biyolog, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Hizmetli, Bekçi olmak üzere 1655 memur alımı yapılacaktır. 
• Eğitim Uzmanı, Şef, Şehir Plancısı, Grafiker, Teknisyen, Hizmetli Memur, Matematikçi olmak üzere 467 memur alımı yapılacaktır.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Programcı, Tekniker, Veri Müfettişi, Mütercim, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, İstatikçi,  Mal Müdürü, Defterdar Uzmanı, Hazine Avukatı olmak üzere  231 memur alımı yapılacaktır.
 
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı
• Hukuk Müşaviri, Kontrolör, İçişleri Uzmanı, Uzman, Mali Hizmetler Uzmanı, Şef, Denetçi, VHKİ, Programcı, Çözümleyici, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Avukat, Yazı İşleri Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 1981 memur alımı yapılacaktır.
• Programcı, Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Dağıtıcı olmak üzere 805 memur alımı yapılacaktır.
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı 
• 1 memur alımı yapılacaktır.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı
• Mali Hizmetler Memuru, Mütercim, Mimar, Şehir Plancısı, Kütüphane Müdürü, Uzman, Mimar, Mühendis, Şef, Teknisyen Yardımcısı olmak üzere  135 memur alımı yapılacaktır.
 
Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Memur, İstatikçi, Teknisyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Tekniker, Avukat, Müfettiş olmak üzere  108 memur alımı yapılacaktır. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Müfettiş ,Kameraman, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Hizmetli, İstatistikçi, Aşçı, Memur, Haberleşme Teknisyeni, Rasatçı, Hizmetli, İç Denetçi olmak üzere 612 memur alımı yapılacaktır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı
• Uzman, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Teknisyen, Programcı, Tesis Müdürü, Muhasebeci, Şef, VHKİ, Şoför, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Avukat, Hizmetli, Bekçi, Sayman olmak üzere 3165 memur alımı yapılacaktır. 
 
Nadir Toprak Elementi Araştırma Enstitüsü Personel Alımı
• 12 memur alımı yapılacaktır. 
 
ÖSYM  Personel Alımı
• Avukat, Şube Müdür, Uzman, Matematikçi, Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 35 memur alımı yapılacaktır. 
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
• Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Şube Müdür, Bilgisayar İşletmeni, Sosyolog, Programcı, Mühendis, Mimari Tekniker, Avukat, İmam Hatip, Hizmetli olmak üzere  815 memur alımı yapılacaktır.
 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Alımı
• Uzman, Memur, İstatikçi, Sekreter, Şoför, Teknisyen, VHKİ, Programcı, Şube Müdürü  olmak üzere 101 memur alımı yapılacaktır.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Müfettiş, Uzman, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Uzman, Tekniker, Avukat, Teknisyen, Müfettiş, Pilot olmak üzere  2395 memur alımı yapılacaktır.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı
• Hukuk Müşaviri, Müfettiş, Uzman, Avrupa Birliği Uzmanı, Diyetisyen, Sosyolog, Programcı, Şehir Plancısı, Dağıtıcı Grafiker, Müdür, Veteriner Hekim, Araştırmacı, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, İç Denetçi olmak üzere  6849 memur alımı yapılacaktır. 
 
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı
• Memur, Muayene Memuru, Uzman, Şube Müdürü, VHKİ, Ticaret Denetmen Yardımcısı, olmak üzere  341 memur alımı yapılacaktır.
 
Türk Dil Kurumu Personel Alımı
• 10 memur alımı yapılacaktır. 
 
Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personel Alımı
• TİKA Uzmanı, Uzman, VHKİ olmak üzere  26 memur alımı yapılacaktır.
 
 Türk Patent ve Marka Kurumu Personel Alımı
• Avukat, Mühendis, Mali Hizmetler Uzmanı, Sekreter olmak üzere  119 memur alımı yapılacaktır.
 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Personel Alımı
• Teknisyen, Muhasebeci, Yüksek Kurum Uzmanı, Kütüphaneci , Memur olmak üzere 11 memur alımı yapılacaktır.
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Personel Alımı
• Koruma Memuru, Uzman, Hemşire, Mühendis, Bilgisayar İşetmeni, VHKİ, Fizikçi, Teknisyen, Avukat olmak üzere 108 memur alımı yapılacaktır.
 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• Sağlık Uzmanı Yardımcısı, Memur, Hizmetli, Sağlık Memuru olmak üzere  24 memur alımı yapılacaktır.
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel Alımı
• 3 memur alımı yapılacaktır.
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• İstihdam Uzmanı, Mali hizmetler Uzmanı, Mütercim, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Programcı, Mühendis, Avukat Eğitim Uzmanı, İş ve Meslek Danışmanı, Muhasebeci, Mütercim, Şef, VHKİ, Memur, İstatistikçi, Avukat, Bekçi, İl Müdür Yardımcısı, Mütercim, Koruma Memuru, Aşçı, Dağıtıcı olmak üzere  1140 memur alımı yapılacaktır.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı
Avrupa Birliği Uzmanı, Şef, VHKİ, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Memur, Uzman olmak üzere 142 memur alımı yapılacaktır. 
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı
• İç Denetçi, Mali Hizmetler Uzmanı, YTB Uzmanı olmak üzere 28 memur alımı yapılacaktır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Alımı
• 5 memur alımı yapılacaktır. 
 
Helal Akreditasyon Kurumu Personel Alımı
• 32 memur alımı yapılacaktır.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı
• Hizmetli olmak üzere 288 memur alımı yapılacaktır. 
 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel Alımı
• 10 memur alımı yapılacaktır.
 
Devlet Tiyatroları Personel Alımı 
• 14 Memur alımı yapılacaktır.
memur alımları personel alımları kamu personel alımları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları
Hastanelere kura ile 2064 işçi, personel memur alımları! Başvuru adımları
Özel İdareler En Az İlkokul 15 Temizlik İşçisi Alımları İlanı
Özel İdareler En Az İlkokul 15 Temizlik İşçisi Alımları İlanı