Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 En Az İlkokul Mezun Kamu Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurmuştur. Buna göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 5 bin 298 personel alımı yapılacaktır. Alıma dair detaylar bu haberimizde…

Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 En Az İlkokul Mezun Kamu Personeli Alımı
Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 En Az İlkokul Mezun Kamu Personeli Alımı Duran Can Ateş
Bu içerik 91875 kez okundu.
Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 En Az İlkokul Mezun Kamu Personeli Alımı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İş Kurumu aracılığıyla  yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurmuştur. Buna göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 5 bin 298 personel alımı yapılacaktır.
Alıma dair detaylar bu haberimizde…
Yayınlanan ilana göre farklı kadrolarda olmak üzere 5 bin 298 personel alımı yapılacaktır.
Kadrolar
 
Sürekli İşçi:  3.591 kişi
Engelli İşçi :  431kişi
Eski Hükümlü İşçi : 1.276 kişi
Yayınlanan ilana göre alım yapılacak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Şartları sağlayan adaylar başvuru yapabilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. b) 18 yaşını tamamlamış olmak. c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak. d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
2.
Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan; a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
Şartları sağlayan adaylar başvurularını 4 Eylül ile 13 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Alımı yapılan personeller sürekli işçi kadrosunda görev yapacaklardır. Alımlar kura yöntemi ile yapılacak olup kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
Başvuru İçin Link : https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
KAMU MEMUR ALIM İLANLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN (TIKLAYINIZ )
sağlık bakanlığı sağlık bakanlığı personel alımlı personel alımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Fibabanka: Personel Alımı Gerçekleştirecek
Fibabanka: Personel Alımı Gerçekleştirecek
İŞKUR Üzerinden: 41 Danışma Memuru Alınacak
İŞKUR Üzerinden: 41 Danışma Memuru Alınacak