21 İl de 8932 Personel Alım İlanı

Yetiştirilmek üzere 21 şehirde 8932 alım yapılacağı duyuruldu. Belirlenen ihtiyaçlarda yönlendirmenin 6 aydan daha az sürede yapılacağı belirtildi.Başvurular online sistem üzerinden yapabilirsiniz.

21 İl de 8932 Personel Alım İlanı
21 İl de 8932 Personel Alım İlanı Osman Atalay
Bu içerik 61469 kez okundu.
p>Yetiştirilme Programı 8932 kişi alınacak.

 812 BELGE NO'lu 14.12.2015  özel istihdam ofisi tarafından belirlenmiş ihtiyaçlar ; Personel Özlük işleri uzman ve uzman yardımcısı , idari işler müdür ve yardımcısı,Bordro uzmna ve yardımcısı ,İş geliştirme uzman ,elaman ve yardımcısı ,Yurt dışı iş geliştirme Sorumlusu ve yardımcısı şeklinde 15 alanda alım yapılacaktır.

Uzman yada Sorumlu değilseniz ,Yetiştirme Programı ile başvuru yapabilirsiniz.

 

21 ilde 8932 ilan şehir sorguamak için 

 

Başvuru Şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g)  Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

h ) İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların  ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar yönlendirmeleri yapılmayacaktır.

Yetiştirme Programı

Eğer bu konularda herhangi bir belge ya da Eğitiminiz yok ise, eğitim almayı talep edebilirsiniz. Bu talep doğrultusunda sizi yönlendirmeleri evraklarınızın kabulü ve başvuru sonrasında değerlendirilecektir.Bu ücretlendirme vergi ve harçlar dahil 594 TL olarak onay sonrasında verilecektir. 

Başvuru Evrakları

Dilekçe Örneği,

 Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi. (Aslı gösterilmek kaydıyla onaysız fotokopisi de kabul edilecektir.)

4 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

Kimlik Fotokopisi. 

Ön Bilgilendirme ve Online Başvuru Formu

 

 

Not 1: Haberde belirtilen İnsan Kaynakları alanında yapılacak olan yetiştirme ücretli olup kursiyerin evraklarının kabul edilmesi halinde ödeyeceği tutardır. İstihdam ve yönlendirme aşamasında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

4904 sayılı kanun gereği kursiyerlerden iş yönlendirme ve yerleştirme süreçlerinde ücret alınması yasaktır.

4904 sayılı kanunun 19. Madde gereğince iş arayanlardan menfaat temin edilmemektedir.

 Not 2: Yetiştirilmek üzere alınan program ile yönlendirme yapılan program birbirinden bağımsızdır. Yetiştirme Programı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunduğu  İlçe milli eğitim denetiminde ve onayında özel eğitim kurumu tarafından uzaktan eğitim olarak verilecektir.

iş yönlendirmeleri ise  yetkilendirilmiş olan Özel İstihdam Bürosu tarafından yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
13 Farklı Alanda 690 Paketleme İşçisi Alınıyor! Evde Çalışma İmkanı!
13 Farklı Alanda 690 Paketleme İşçisi Alınıyor! Evde Çalışma İmkanı!
TYP 13 Mart Yeni ilan! İl Özel İdaresi Personel Alımı Yapıyor
TYP 13 Mart Yeni ilan! İl Özel İdaresi Personel Alımı Yapıyor