Kültür Bakanlığı VGM En Az İlkokul Mezunu 20 Personel Alımı Yapacak!

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile çok sayıda personel alımı yapılacaktır. Yayınlanan ilanlara göre Vakıflar Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

Kültür Bakanlığı VGM En Az İlkokul Mezunu 20 Personel Alımı Yapacak!
Kültür Bakanlığı VGM En Az İlkokul Mezunu 20 Personel Alımı Yapacak! Duran Can Ateş
Bu içerik 5018 kez okundu.
 
İlanlara göre farklı kadrolarda alım yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar yayınlanan ilanlar ile adaylara duyurulmuştur. İşte o alım yapılacak kadrolar…
 
Alım Yapılacak Kadrolar
• Zirai Ürünler Satış Elemanı : 3 personel 
• Zirai Ürünler Satış Elemanı : 6 personel
• Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi)  : 1 personel
• Zirai Ürünler Satış Elemanı (Lise-Meslek Lisesi) : 4 personel
• Kamyon Şoförü (Lise-Meslek Lisesi) : 1 personel
• Salamura İşçisi (En az İlkokul mezunu) : 5 personel 
 
 
İlanlara göre alım esnasında adaylarda bazı şartlar aranacaktır. Adaylarda aranan şartlar yayınlanan ilanlar ile adaylara duyurulmuştur. İşte adaylarda aranan o şartlar…
 
Başvuru Şartları
• 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
• İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
• Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak
• Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
• Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti
• Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak
• Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek
 
 
Şartları sağlayan adaylar başvurularını 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapabilecektir. Başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır.
Başvuru ve ilan detayları için tıklayınız :
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
kültür bakanlığı vgm memur alımları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı