8 Üniversiteye 1198 Personel Alımı Yapılıyor-3500-4500 TL Maaşla

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

8 Üniversiteye 1198 Personel Alımı Yapılıyor-3500-4500 TL Maaşla
8 Üniversiteye 1198 Personel Alımı Yapılıyor-3500-4500 TL Maaşla Duran Can Ateş
Bu içerik 14855 kez okundu.
 
Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…
Yayınlanan ilanlara göre 8 farklı üniversite farklı kadrolardan olmak üzere 1198 personel alımı yapacaktır. İşte alım yapan o kurumlar…
 
Alım Yapan Üniversiteler
• Sivas Üniversitesi 
• Süleyman Demirel Üniversitesi  
• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
• Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
• Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
• Ege Üniversitesi 
• Atatürk Üniversitesi  
• Trabzon Üniversitesi  
• Atatürk Üniversitesi  
 
Alım esnasında adaylarda bazı şartlar aranacaktır. Adaylarda aranan şartlar yayınlanan ilanlar ile duyurulmuştur. İşte adaylarda aranan o şartlar…
Genel Başvuru Şartları
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
• Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak
• Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
• Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir
• Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak
• Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 
Şartları sağlayan adaylar başvurularını üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirebilecektir.
memur alımı personel alımı ilan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı