En Az Lise! TCDD, SGK, DHMİ, TMO 1000 Devlet Memuru Alacak

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

En Az Lise! TCDD, SGK, DHMİ, TMO 1000 Devlet Memuru Alacak
En Az Lise! TCDD, SGK, DHMİ, TMO 1000 Devlet Memuru Alacak Duran Can Ateş
Bu içerik 15693 kez okundu.
 
Yayınlanan ilanlara göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapacaktır. Alımlar dahilinde toplamda 1000 personel istihdam edilecektir. 
Alımlar ÖSYM KPSS 2020/2 Tercih kılavuzu ile yapılacaktır. Mülakat sınavı yapılmayacaktır. Alım esnasında adaylarda bazı şartlar aranacaktır. Adaylarda aranan şartlar yayınlanan ilanlar ile duyurulmuştur. İşte adaylarda aranan o şartlar…
 
Genel Başvuru Şartları
• Türk vatandaşı olmak
• 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
• Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
• Askerlik şartını taşımak(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak(Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
• ÖSYM tarafından yapılan Kamu personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir. Taban KPSS puanı olmayıp puan sırasına göre atama yapılmaktadır.
 
Alımlar ÖSYM KPSS 2020/2 Tercih kılavuzu ile yapılacaktır. Mülakat sınavı yapılmayacaktır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) yayımladığı takvime göre KPSS tercihleri 30 Aralık 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Ocak 2021 tarihine kadar alınacaktır.
memur alımı merkezi atama ilan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı