SGK 46 Şehirde Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor 2021

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

SGK 46 Şehirde Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor 2021
SGK 46 Şehirde Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor 2021 Duran Can Ateş
Bu içerik 16211 kez okundu.
 
Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personel alımı yapmak üzere ilan yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre 46 şehre alım yapılacaktır. işte alımlara dair tüm detaylar…
İlanlara göre KPSS 2020/2 tercihleri kapsamında kamu personeli alımı yapılacaktır. Alımlar KPSS puan şartı ile gerçekleştirilecektir. Alımlar kapsamında memur(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, Ekonomi, İktisat, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Maliye, Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Finans ve Muhasebe, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sigortacılık ve Aktüerya,Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri) ve avukat kadrolarında personel alımı istihdamı gerçekleştirilecektir. Alımlar esnasında adaylarda bazı şartlar aranacaktır. İşte adaylarda aranan o şartlar…
 
Genel Başvuru Şartları
• Türk vatandaşı olmak(5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
• 18 yaşını tamamlamış olmak(Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak
• Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
• Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
• Avukat kadrosuna başvuru yapacak adaylar için, "1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9 uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmak
 
Başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar tercih kodlarını buradan ÖSYM'ye iletecek ve başvurularını tamamlamış olacaktır.
sgk personel alımı sgk ilanları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı