1.677 Memur Alımı KPSS Lise Önlisans Lisans Tercihleri 7 Ocak Son Gün

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

1.677 Memur Alımı KPSS Lise Önlisans Lisans Tercihleri 7 Ocak Son Gün
1.677 Memur Alımı KPSS Lise Önlisans Lisans Tercihleri 7 Ocak Son Gün Duran Can Ateş
Bu içerik 15745 kez okundu.
 
Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2020 yılı 2. Merkezi ataması kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puan üstünlüğüne göre lisans, ön lisans mezunu ve lise mezunu kadrolu memur alımı yapılacaktır. İşte alımlara dair tüm detaylar…
İlana göre ortaöğretimde 95, ön lisansta 476, lisansta bin 106 olmak üzere toplamda bin 677 kadro ile alım yapılacaktır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2020 KPSS lisans, 2020 KPSS ortaöğretim ve 2020 KPSS ön lisans sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olan adaylar başvuru yapabilecektir.
Buna göre KPSS 2020/2 merkezi memur atamalarında ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puanlar ile atamalar yapılacaktır. Alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olarak yapılacaktır. 
Başvuru Şartları
• Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
• 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
• Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
• Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
.Merkezi atama ile 1.677 memur alımı başvuruları 7 Ocak 2021 son gün olarak ilan edilmişti. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2020/2 lise, ön lisans, lisans tercihleri 7 Ocak 2021 kadar devam edecektir.
memur alımı merkezi atama ösym

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı