Tarım Kredi Personel Alımı Başvuruları 8-15 Ocak 2021

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…

Tarım Kredi Personel Alımı Başvuruları 8-15 Ocak 2021
Tarım Kredi Personel Alımı Başvuruları 8-15 Ocak 2021 Duran Can Ateş
Bu içerik 10030 kez okundu.

Kamu kurumları ve özel sektör firmaları yayınladıkları ilanlar ile personel, işçi ve memur alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara göre çok sayıda personel alımı yapılacaktır. İşte o alımlar…
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapmak üzere ilan yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre merkez birimine proje kapsamında personel alımı yapılacaktır. İşte alımlara dair tüm detaylar…
Proje No: P171543
Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi
Proje Süresi: 2020 – Aralık 2023
Başvuru Numarası: CS3.1-23
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 8 Ocak 2021
Son Başvuru Tarih ve Saati: 15 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.
Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Eğitim Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince Aralık 2023 tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. Sözleşmeler 12 aylık imzalanacak olup tamamlanma tarihi akabinde performans değerlendirilip yenilenecektir.
Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte verilen iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınacaktır.
Nitelikler ve Beceriler;
İlgili üniversite programlarından lisans (Sosyal Bilimler veya ilgili alanlar) mezuniyeti
Uluslararası projelerde Eğitim Uzmanı / Koordinatörü veya benzeri bir rolde en az 5 yıllık deneyim.
Özellikle düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler için olmak üzere, eğitim programlarının tasarımı ve sunumunda kanıtlanmış deneyim sahibi olmak.
Yetişkin eğitimi ve beceri geliştirme dahil olmak üzere, geleneksel ve modern öğretme/öğrenme yöntem ve tekniklerine ilişkin kanıtlanmış deneyim sahibi olmak.
Beceri geliştirme literatürüne hakim olmak.
Eğitim Danışmanlığı sözleşme yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir
Tarıma dayalı eğitim programları da dahil olmak üzere tarım sektörüne ilişkin bilgi ve deneyim tercih sebebidir.
İş tanımında belirtilen diğer hususlar
Görev ve Sorumlulukları;
TKK Eğitim Departmanının rehberliğinde, Eğitim Uzmanı, Proje dahilinde eğitimlerin sağlanmasıyla ilgili tüm hususlardan, eğitimlerin yüksek kalitede gerçekleştirilmesinden ve bu kapsamda Proje hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumlu olacaktır.
Daha spesifik olarak, Danışman:
Çıktıların yüksek kalitede olmasını, çiftçilerin ihtiyaçlarını yansıtmasını ve projenin hedeflerini karşılamasını sağlamak amacıyla alıncak boşluk analizi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi.
İhtiyaç Analizi temel olarak alınacak eğitim hizmetlerinin iş tanımlarını hazırlamak ve satın alma süreçleri için girdi sağlamak.
Müfredat tasarımından sorumlu danışmanları koordine etmek ve denetlemek.
Taslak müfredat ve eğitim planları da dahil olmak üzere danışmanlıkların çıktılarını gözden geçirmek.
Öğretme ve öğrenme yöntemlerinin kadınlar ve mülteciler için uygun olmasını sağlamak.
Eğitim sağlayıcılar tarafından sunulan izleme raporlarının eksiksiz ve sözleşme şartlarına uygun olmasını sağlamak.
Eğitim sağlayıcıların yerinde kontrolünü sağlamak.
Eğitimlerin uygulama planına göre verilmesi için Proje illerinin her birinde, Saha Görevlileri ile yakın koordinasyon içinde çalışmak.
İş tanımında belirtilen diğer hususlar
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgeleri en geç 15 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri;
Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara.
Telefon: +90 (312) 216 40 14.
Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr

tarım kredi personel alımı memur alımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı