Adalet Bakanlığı 12823 Personel Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda farklı unvanlarda toplamda 12823 personel alınacağı açıklanmıştır.

Adalet Bakanlığı 12823 Personel Alımı
Adalet Bakanlığı 12823 Personel Alımı Duran Can Ateş
Bu içerik 8521 kez okundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 12823 personel alınacaktır. Personel alımına dair tüm detaylar haberimizde

 

Adalet Bakanlığı hangi unvanda kaç personel alıyor

3618 Zabıt Katibi, 830 Mübaşir, 12 İşaret Dili Tercümanı, 1125 Güvenlik Görevlisi, 5 Kaloriferci, 202 Şoför, 66 Aşçı, 919 Hizmetli, 7 İstatistikçi, 35 Mühendis, 54 Psikolog, 25 Sosyal Çalışmacı, 159 Teknisyen, 10 Tekniker, 27 Öğretmen, 4 Fizyoterapist, 2 Veteriner Hekim, 5016 İnfaz ve Koruma Memuru, 141 Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) ve 66 Hemşire alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımında başvuru süreci

Adaylar başvurularını 17 Mart 2022 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve veya e-devlet üzerinden Online olarak yapacaklardır.

301 Sözleşmeli Personel alımında başvuru şartları ve unvanlar

Genel Şartlar

657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Aşçı alımı için Lise veya yükseköğrenim aşçılık veya dengi bölüm mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Kaloriferci alımı için En az Lise mezunu olmak, Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

Hizmetli alımı için En az Lise mezunu olmak.

Şoför alımı için En az Lise mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine veya yeni tip D sınıfı ehliyete sahip olmak.

İstatistikçi alımı için İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Güvenlik Görevlisi alımı için En az Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 18 – 30 yaş arasında olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

 

Teknisyen alımı için En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Tekniker alımı için En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Mühendis alımı için En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Psikolog alımı için Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı alımı için Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Başvuru kılavuzu.

6459 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımında başvuru şartları

Genel Şartlar nelerdir

Türk vatandaşı olmak, İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35, Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Zabıt Katibi alımı için Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, Bunların dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak, Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

Mübaşir alımı için En az Lise mezunu olmak.

Güvenlik Görevlisi alımı için En az Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 18 – 30 yaş arasında olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Teknisyen alımı için En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

İşaret Dili Tercümanı alımı için En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak, Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak.

Şoför alımı için En az Lise mezunu olmak, En az B sınıfı yeni siteme göre D1 sınıfı ehliyete sahip olmak.

Aşçı alımı için Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Hizmetli alımı için En az Lise mezunu olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı CTE 5455 sözleşmeli personel alımında şartlar ve unvanlar

5016 İnfaz Koruma Memuru, 141 Büro Personeli, 66 Hemşire, 113 Teknisyen, 90 Şoför, 27 Aşçı ve 2 Kaloriferci alınacaktır.

Genel şartlar

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türlerine en az 70 puan almış olmak, İnfaz Koruma Memurları için 30, Diğer kadrolar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

İnfaz Koruma Memuru alımı için En az Lise mezunu olmak, Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Büro Personeli alımı için Bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, Bunların dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak, Elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

Hemşire alımı için 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

Teknisyen alımı için En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Şoför alımı için En az Lise mezunu olmak, E sınıfı veya yeni tip D sınıfı ehliyete sahip olmak.

Aşçı alımı için Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Kaloriferci alımı için En az Lise mezunu olmak, Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifikaya sahip olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı CTE 108 sözleşmeli personel alımında şartlar ve unvanlar

51 Psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi, 4 Fizyoterapist alınacaktır.

Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSSP3 puan türüne sahip olmak.

Psikolog alımı için Psikoloji Lisans mezunu olmak.

Öğretmen alımı için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak.

Veteriner, Mühendis, Sosyal Çalışmacı ve Fizyoterapist alımları için İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı 500 İcra Katibi alımında başvuru şartları

2020 yılı KPSS sınavından İlgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

Başvuru kılavuzu.

E-Devlet Başvuru ekranı 1.

E-Devlet Başvuru ekranı 2.

adalet bakanlığı personel alımı iş ilanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı