ÜNİVERSİTEYE KPSS PUAN ŞARTSIZ 21 PERSONEL ALIMI

22.11.2022 RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN İLANA GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI TAŞIYAN ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ 21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI

ÜNİVERSİTEYE KPSS PUAN ŞARTSIZ 21 PERSONEL ALIMI
ÜNİVERSİTEYE KPSS PUAN ŞARTSIZ 21 PERSONEL ALIMI Duran Can Ateş
Bu içerik 3185 kez okundu.

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır

Başvuru No:1 Büro Personeli Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Türk Dili ve Edebiyat ı lisans programından mezun olmak. 
* Adobe Indesign CC Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
 * Dijital Yayın Haz ırlama Eğitim Sertifikasına sahip olmak. 
* Yazarlık Eğitimi ve Editörlük Eğitim Sertifikalarına sahip olmak.
 * E-Kitap Haz ırlama ve Yayınlama Eğitim Sertifikasına
Başvuru No:2 Büro Personeli Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programından mezun olmak. 
* Adobe Indesign CC Eğitim Sertifikasına sahip olmak. 
* Canlı Video Çekimi Eğitim Sertifikasına sahip olmak. 
* Kurgu ve Montaj Eğitim Sertifikasına sahip olmak. 
* Video Çekim Teknikleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak. 
* En az 5 y ıl tecrübeli olmak. 

Başvuru No:3 Mühendis Lisans P3 
2 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak. 
Başvuru No:4 Mühendis Lisans P3 
2 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 

Başvuru No:5 Mühendis Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK
* Yükseköğretim Kurumlarının Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 


Başvuru No:6 Mühendis Lisans P3 
2 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
* Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 
* Tercihen MagiCad, İzoder, CarrierHub ya da Revit programlarını kullanmış olmak. 
* En az 3 yıl (proje ya da şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
* Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 
Başvuru No:7 Mühendis Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK
* Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 
* Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 
* En az 3 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
* Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 


Başvuru No:8 Mimar Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans programından mezun olmak. 
* Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 
* En az 3 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
* Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 
* Tercihen Revit, SketchUp, ya da 3Ds programları ile ilgili sertifikaya sahip olmak. (ya da hakim olmak) 
Başvuru No:9 Mimar Lisans P3 
1 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans programından mezun olmak. 
* Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 
* En az 3 yıl restorasyon şantiyesi iş tecrübesine sahip olmak. 
* Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 

 


Başvuru No:10 Tekniker Ön lisans P93 
1 KİŞİ ALINACAK
* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 
Başvuru No:11 Tekniker Ön lisans P93 
1 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Mimari Restorasyon ön lisans programından mezun olmak. 
* Tercihen Autocad ve Idecad programlarını kullanabilmek. 

Başvuru No:12 Programcı Ön lisans P93 
2 KİŞİ ALINACAK
* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 
* En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
Başvuru No:13 Kütüphaneci Lisans P3 
5 KİŞİ ALINACAK 
* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
ARANAN ŞARTLAR 
*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 
*Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, 
*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak, 
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak, 
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
 

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır) 
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 
4. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.) 
5. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda, adayların istenilen alanda çalıştığına dair iş tecrübesini gösteren belgesi gerekmektedir.
6. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
8. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
9. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
* Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 
*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. 
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

 


SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 16 Aralık – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
SINAV KONULARI VE PUANLARI 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
a. Genel Kültür, 
b. T.C. Anayasası, 
c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

memur alımı kamu personel alıımı iş ilanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı