MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1115 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı ilanı yayınlandı . Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1115 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI YAYINLANDI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1115 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI YAYINLANDI Duran Can Ateş
Bu içerik 11352 kez okundu.

 


GENEL ŞARTLAR

 

 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

 

 

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 

 1. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

 

 

 1. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak..

 

 

 1. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 

 

 1. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

 

 

.

 1. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). (ERKEK ADAYLAR İÇİN )

 

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 

 

 1. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

 

 

 1. . İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 2. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

 

 

 1.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

 1. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

 

 

 1. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

 

 

DİĞER HUSUSLAR

1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

4. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

5. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

6. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

 

 

8. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

9. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

 

 

Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.115 (bin yüz on beş) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle BAŞLAMIŞTIR

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığı ALIM Listesi

 

İL

MESLEK

İLAN NO

     

ADANA

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163776

ADANA

Diğer Tahmil-Tahliye VE İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164036

AFYONKARAHİSAR

Diğer Tahmil-Tahliye VE İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164051

AFYONKARAHİSAR

Marangoz

00007165137

ANKARA

İnşaat Boyacısı/Boyacı

00007161429

ANKARA

İnşaat Boyacısı/Boyacı

00007161446

ANKARA

İnşaat Boyacısı/Boyacı

00007161462

ANKARA

Aşçı

00007161681

ANKARA

Aşçı

00007161740

ANKARA

Aşçı

00007161745

ANKARA

İnşaat Ustası

00007161751

ANKARA

Aşçı

00007161756

ANKARA

Elektrikçi (Genel)

00007161795

ANKARA

İnşaat Ustası

00007161929

ANKARA

Elektrikçi (Genel)

00007161934

ANKARA

Temizlik Görevlisi

00007161947

ANKARA

İnşaat Ustası

00007161962

ANKARA

Terzi

00007162152

ANKARA

Bahçıvan

00007162787

ANKARA

Bahçıvan

00007162789

ANKARA

Fayans, Seramik VE Karo Döşemecisi

00007162827

ANKARA

Bahçıvan

00007162853

ANKARA

İş Makineleri Operatörü

00007162954

ANKARA

Tornacı (Torna TEZGAHI Operatörü)

00007162978

ANKARA

İş Makineleri Operatörü

00007162997

ANKARA

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

00007163155

ANKARA

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

00007163195

ANKARA

Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))

00007163247

ANKARA

Sıhhi Tesisatçı

00007163360

ANKARA

Hidrolik Pnömatikçi

00007163557

ANKARA

Kalorifer Tesisatçısı

00007163564

ANKARA

Kaynak Teknisyeni

00007163589

ANKARA

Uçak Elektroniği Teknisyeni

00007163961

ANKARA

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163977

ANKARA

Uçak Elektroniği Teknisyeni

00007163980

ANKARA

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007163990

ANKARA

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164025

ANKARA

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164037

ANKARA

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164048

ANKARA

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

00007164183

ANKARA

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

00007164313

ANKARA

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

00007164247

ANKARA

Sıcak Demirci

00007164444

ANKARA

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

00007164447

ANKARA

Plastik Mamuller İmal İşçisi

00007164458

ANKARA

Marangoz

00007165103

ANKARA

Mobilya Döşeme İşçisi

00007165134

ANKARA

Marangoz

00007165143

ANKARA

Marangoz

00007165149

ANKARA

Marangoz

00007165294

ANKARA

Saraç

00007165441

ANKARA

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı

00007165628

ANKARA

Tır-Çekici Şoförü

00007166436

ANKARA

Metal Yüzey Kaplamacı

00007167009

BALIKESİR

Elektrikçi (Genel)

00007161966

BALIKESİR

Otomotiv Elektrikçisi

00007164233

DİYARBAKIR

Elektrikçi (Genel)

00007161931

DİYARBAKIR

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

00007162564

DİYARBAKIR

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

00007163484

DİYARBAKIR

Sıhhi Tesisatçı

00007163500

DİYARBAKIR

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163779

DİYARBAKIR

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

00007164046

DİYARBAKIR

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

00007164261

DİYARBAKIR

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

00007164276

DİYARBAKIR

Marangoz

00007165124

ELAZIĞ

Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

00007162923

ELAZIĞ

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)

00007164300

ERZİNCAN

Aşçı

00007161712

ERZİNCAN

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164065

ERZİNCAN

Saraç

00007165445

ERZURUM

Bahçıvan

00007162796

ERZURUM

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163989

ERZURUM

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164044

ERZURUM

Marangoz

00007165261

ESKİŞEHİR

Aşçı

00007161760

ESKİŞEHİR

Temizlik Görevlisi

00007161940

ESKİŞEHİR

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

00007163257

ESKİŞEHİR

Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

00007163279

ESKİŞEHİR

Sıhhi Tesisatçı

00007163450

ESKİŞEHİR

Uçak Elektroniği Teknisyeni

00007164001

ESKİŞEHİR

Uçak Elektroniği Teknisyeni

00007164024

ESKİŞEHİR

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

00007164315

ESKİŞEHİR

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

00007164396

ESKİŞEHİR

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

00007168222

HATAY

Aşçı

00007161696

HATAY

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

00007163479

HATAY

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

00007164041

MERSİN

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)

00007161414

MERSİN

Armadör İşçisi

00007161622

MERSİN

Aşçı

00007161670

MERSİN

Elektrikçi (Genel)

00007161773

MERSİN

Elektronik Teknisyeni

00007162734

MERSİN

Tesviyeci

00007162815

MERSİN

İş Makineleri Operatörü

00007162871

MERSİN

Hidrolik Pnömatikçi

00007163553

MERSİN

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163701

MERSİN

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163822

MERSİN

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163959

MERSİN

Kompresörcü (Gemi)

00007164146

MERSİN

Marangoz

00007165091

İSTANBUL

İnşaat Boyacısı/Boyacı

00007161387

İSTANBUL

Ağır Silah Bakım Onarımcısı

00007161437

İSTANBUL

Şoför-Yük Taşıma

00007161457

İSTANBUL

Şoför-Yük Taşıma

00007161465

İSTANBUL

Şoför-Yük Taşıma

00007161486

İSTANBUL

Armadör İşçisi

00007161610

İSTANBUL

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

00007161615

İSTANBUL

Taşlama Tezgâh İşçisi

00007161633

İSTANBUL

Dökümcü (Metal)

00007161643

İSTANBUL

Aşçı

00007161664

İSTANBUL

Aşçı

00007161701

İSTANBUL

İnşaat Ustası

00007161708

İSTANBUL

Elektrikçi (Genel)

00007161715

İSTANBUL

Aşçı

00007161749

İSTANBUL

Tekne Montaj İşçisi

00007161793

İSTANBUL

Elektrikçi (Genel)

00007161902

İSTANBUL

Temizlik Görevlisi

00007161957

İSTANBUL

Elektrikçi (Genel)

00007161958

İSTANBUL

Terzi

00007161987

İSTANBUL

İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)

00007162130

İSTANBUL

Elektronik Teknisyeni

00007162714

İSTANBUL

Tesviyeci

00007162757

İSTANBUL

Tesviyeci

00007162768

İSTANBUL

Fiberglasçı

00007162854

İSTANBUL

Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

00007162913

İSTANBUL

Marangoz(Gemi Marangozu)

00007162924

İSTANBUL

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

00007162958

İSTANBUL

Gemici

00007162989

İSTANBUL

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

00007163120

İSTANBUL

Metal Sac İşleme İşçisi

00007163141

İSTANBUL

Brülör Bakım Ve Onarımcısı

00007163158

İSTANBUL

Gemi İzolasyoncusu

00007163212

İSTANBUL

Bulaşıkçı (Stevard)

00007163215

İSTANBUL

Çarkçıbaşı (Gemi)

00007163259

İSTANBUL

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

00007163483

İSTANBUL

Hidrolik Pnömatikçi

00007163550

İSTANBUL

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

00007163590

İSTANBUL

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163595

İSTANBUL

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163707

İSTANBUL

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)

00007163818

İSTANBUL

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163766

İSTANBUL

Genel Servis İşçisi (gemi)

00007163925

İSTANBUL

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163941

İSTANBUL

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163946

İSTANBUL

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163992

İSTANBUL

Kızakçı (Gemi)

00007164104

İSTANBUL

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

00007164123

İSTANBUL

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

00007164137

İSTANBUL

Kompresörcü (Gemi)

00007164142

İSTANBUL

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164054

İSTANBUL

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

00007164089

İSTANBUL

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı

00007164199

İSTANBUL

Otomotiv Elektrikçisi

00007164185

İSTANBUL

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi

00007164306

İSTANBUL

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

00007164211

İSTANBUL

Otomotiv Elektrikçisi

00007164224

İSTANBUL

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

00007164266

İSTANBUL

Plastik Mamuller İmal İşçisi

00007164293

İSTANBUL

Raspacı (Gemi)

00007164326

İSTANBUL

Marangoz

00007165413

İZMİR

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

00007161335

İZMİR

İnşaat Boyacısı/Boyacı

00007161377

İZMİR

Ağır Silah Bakım Onarımcısı

00007161451

İZMİR

Armadör İşçisi

00007161614

İZMİR

Taşlama Tezgâh İşçisi

00007161658

İZMİR

İnşaat Ustası

00007161736

İZMİR

Elektrikçi (Genel)

00007161741

İZMİR

Elektrikçi (Genel)

00007161783

İZMİR

Elektrikçi (Genel)

00007161908

İZMİR

İnşaat Ustası

00007161910

İZMİR

Tekne Montaj İşçisi

00007161911

İZMİR

Elektrikçi (Genel)

00007161912

İZMİR

İnşaat Ustası

00007161939

İZMİR

Elektrikçi (Genel)

00007161971

İZMİR

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

00007162546

İZMİR

Elektronik Teknisyeni

00007162721

İZMİR

İş Makineleri Operatörü

00007162769

İZMİR

Tesviyeci

00007162784

İZMİR

Bahçıvan

00007162805

İZMİR

Tesviyeci

00007162825

İZMİR

Tesviyeci

00007162855

İZMİR

Fiberglasçı

00007162861

İZMİR

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

00007162966

İZMİR

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

00007163127

İZMİR

Metal Sac İşleme İşçisi

00007163145

İZMİR

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı

00007163489

İZMİR

Hidrolik Pnömatikçi

00007163497

İZMİR

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

00007163593

İZMİR

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163698

İZMİR

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163702

İZMİR

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163806

İZMİR

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163838

İZMİR

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163845

İZMİR

Genel Servis İşçisi (gemi)

00007163943

İZMİR

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163945

İZMİR

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163963

İZMİR

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

00007163995

İZMİR

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164045

İZMİR

Plastik Mamuller İmal İşçisi

00007164295

İZMİR

Raspacı (Gemi)

00007164399

İZMİR

Sıcak Demirci

00007164442

İZMİR

Marangoz

00007165063

İZMİR

Marangoz

00007165113

İZMİR

Otomotiv Kaporta Ustası

00007165160

KAYSERİ

Teknik Ressam

00007162589

KAYSERİ

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

00007162988

KAYSERİ

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

00007163679

KAYSERİ

Uçak Elektroniği Teknisyeni

00007163936

KAYSERİ

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

00007164055

KAYSERİ

Otomotiv Boya Ustası

00007164061

KAYSERİ

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

00007164172

KAYSERİ

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

00007164308

KAYSERİ

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

00007164418

KAYSERİ

Plastik Mamuller İmal İşçisi

00007164443

KAYSERİ

Kimya Teknolojisi Teknisyeni

00007165493

KAYSERİ

Otomotiv Boya Onarımcısı

00007167736

KOCAELİ

Armadör İşçisi

00007161383

KOCAELİ

Elektrikçi (Genel)

00007161690

KOCAELİ

Tekne Montaj İşçisi

00007161768

KOCAELİ

İnşaat Ustası

00007161951

KOCAELİ

Elektrikçi (Genel)

00007161963

KOCAELİ

Elektronik Teknisyeni

00007162703

KOCAELİ

İş Makineleri Operatörü

00007162743

KOCAELİ

Fiberglasçı

00007162851

KOCAELİ

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

00007163103

KOCAELİ

Metal Sac İşleme İşçisi

00007163132

KOCAELİ

Gemi İzolasyoncusu

00007163182

KOCAELİ

Gemici

00007163199

KOCAELİ

Çarkçıbaşı (Gemi)

00007163263

KOCAELİ

Hidrolik Pnömatikçi

00007163495

KOCAELİ

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163935

KOCAELİ

Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

00007164202

KOCAELİ

Marangoz

00007165421

KONYA

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163708

MUĞLA

Armadör İşçisi

00007161617

MUĞLA

Dökümcü (Metal)

00007161646

MUĞLA

Taşlama Tezgâh İşçisi

00007161688

MUĞLA

Elektrikçi (Genel)

00007161767

MUĞLA

Elektronik Teknisyeni

00007162728

MUĞLA

Tesviyeci

00007162800

MUĞLA

İş Makineleri Operatörü

00007162820

MUĞLA

İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

00007163131

MUĞLA

Metal Sac İşleme İşçisi

00007163152

MUĞLA

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

00007163686

MUĞLA

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

00007163815

MUĞLA

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

00007163953

MUĞLA

Raspacı (Gemi)

00007164404

MUĞLA

Marangoz

00007165080

NİĞDE

Terzi

00007161994

NİĞDE

Metal Sac İşleme İşçisi

00007163214

NİĞDE

Kaynak Teknisyeni

00007163658

NİĞDE

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

00007163785

NİĞDE

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164057

NİĞDE

Otomotiv Boya Ustası

00007164067

NİĞDE

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı

00007164310

NİĞDE

Marangoz

00007165282

SİVAS

Sıhhi Tesisatçı

00007163452

SİVAS

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

00007164060

TEKİRDAĞ

Anahtarcı (Çilingir)

00007161479

TEKİRDAĞ

Elektrikçi (Genel)

00007161922

TEKİRDAĞ

Kalorifer Tesisatçısı

00007163558

TEKİRDAĞ

Marangoz

00007165129

TEKİRDAĞ

Oto Camcısı

00007165232

.Başvuru Tarihleri: 21 - 25 Kasım 2022
Başvuru Adresi:https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

MSB MSB İŞÇİ ALIMI 1115 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı