70 KPSS PUAN ŞARTLI LİSANS – ÖNLİSANS 20 MEMUR ALIM İLANI

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

70 KPSS PUAN ŞARTLI LİSANS – ÖNLİSANS 20 MEMUR ALIM İLANI
70 KPSS PUAN ŞARTLI LİSANS – ÖNLİSANS 20 MEMUR ALIM İLANI Duran Can Ateş
Bu içerik 2552 kez okundu.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

 

 

 

 

HANGİ BRANŞTAN KAÇ MEMUR ALINACAK ?

 

 

 1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi lisans programlarının birinden mezun olma ŞARTLI 10  MEMUR İSTİHDAM EDİLECEK.

KPSS P3 PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN ALMIŞ OLMA ŞARTI VAR. Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olma ,
  İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan almış olma şartlı 2 MÜHENDİS istihdam edilecek . KPSS p3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var . Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olma şartllı 2 MÜHENDİS  istihdam edilecek . KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var. Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 1. Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olma şartlı 1 MÜHENDİS istihdam edilecek. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var . Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 

 

 

 

 1. Üniversitelerin Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
  İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan almış olma şartlı 1 MÜHENDİS istihdam edilecek. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var. Kadın erkek adaylar başvurabilir.
 2. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olma şartlı 1 MÜHENDİS istihdam edilecek. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var. Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 1. Üniversitelerin Harita, Harita Kadastro, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olma şartlı        1 TEKNİKER istihdam edilecek. KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var. Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 1. Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olma şaertlı 1 TEKNİKER istihdam edilecek. KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var.

 

 1. Üniversitelerin İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olma şartlı 1 TEKNİKER istihdam edilecek. KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı var. Kadın erkek adaylar başvurabilir.

 

 

 

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)
 

zabıta alımı zabıta personel alımı memur alımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı