Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.297 Sözleşmeli Memur Alımı BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3.297 sözleşmeli memur alımı yapılıyor. Bakan Kurum’un açıkladığı ilan süreci başladı. Detaylar bu yazımızda yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.297 Sözleşmeli Memur Alımı BAŞLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.297 Sözleşmeli Memur Alımı BAŞLADI Duran Can Ateş
Bu içerik 12221 kez okundu.

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 9 Kasım’da duyurusu yapılan 3 bin 297 sözleşmeli memur alımı için başvuru süreci başladı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada sürecin başlatılacağını belirtmişti. 7 Aralık tarihi itibariyle ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı ve başvuru süreci başladı.

Değişik branşlarda 3.297 personel alımı yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından farklı branşlarda olmak üzere 3 bin 297 sözleşmeli personel alımları yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. GENEL AÇIKLAMA

1.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18/09/2022 tarihinde lisans, 09/10/2022 tarihinde ön lisans mezunları için yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır.

 1.2. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.

1.3. ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

1.4. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

 2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

 2.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

 2.1.1 İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

 

 

 

 

2.1.2 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonunda istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır. 6

 

2.1.3 Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların EK-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

 2.1.5 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

 2.1.6 Başvurma genel ve özel şartları ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılan genel şartlara ilave olarak;

a. Mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b. Sağlık bakımından mühendis, mimar, avukat ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c. KPSS’ye girmiş ve 2022-KPSS ön lisans sonuçlarına göre KPSS P93, lisans sonuçlarına göre KPSS P3 puanı almış olmak.

d. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması, adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

 

 

 7 YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) *Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir. * Yerleştirme ücreti 30,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİR BAKANLIĞI memur alımı kamu personel alımı iş ilanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı